Služba Wi-Fi Internet


Základné ceny

Názov paušálu
Villanet STANDARD
Villanet MAXI
Villanet NOVA
Použitá technológia
Wi-Fi 5 GHz
Wi-Fi 5 GHz
Wi-Fi 5 GHz
Rychlosť v Mb/s (download/upload)1
20 / 3
bez obmedzenia*
bez obmedzenia*
Dátový limit
bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia
Emailová schránka (@villanet.sk)
Zasielanie elektronickej faktúry
Ceny paušálov
Cena (bez DPH)
Cena (bez DPH)
Cena (bez DPH)
Mesačný paušál so záväzkom na 24 mesiacov
9,99 (8,32) €
13,99 (11,66) €
Mesačný paušál bez záväzku
11,99 (9,99) €
15,99 (13,32) €
9,99 (8,32) €
Inštalácia so záväzkom na 24 mesiacov2
1 (0,83) €
1 (0,83) €
1 (0,83) €
Inštalácia bez záväzku
99 (82,50) €
99 (82,50) €
1 (0,83) €
* typicky do 50Mbit/sDoplnkové služby, poplatky, materiál a zariadenia


Položka
Cena (bez DPH)
Switch (5 portový)
10,00 (8,33) €
Switch (8 portový)
15,00 (12,50) €
Router
18,00 (15,00) €
Bezdrôtový router (Wi-Fi)
25,00 (20,83) €
Sieťová karta (interná)
7,00 (5,83) €
Wi-Fi sieťová karta (interná)
12,00 (10,00) €
Wi-Fi sieťová karta (externá - USB)
14,00 (11,67) €
Koncovka RJ45
0,20 (0,17) €
LAN kábel / 1 m
0,30 (0,25) €
Webový priestor a emailová schránka (bez domény alebo doména 3. úrovne)
4,00 (3,33) €/mes.
Verejná IP adresa
2,00 (1,67) €/mes.
Zmena miesta pripojenia (prekládka)
30,00 (25,00) €
Zasielanie faktúry poštou
1,00 (0,83) €/faktúra
Inštalácia zariadenia zákazníka alebo softvéru nad rámec inštalácie Služby alebo servisný zásah vyvolaný neoprávnenou reklamáciou (cena za každú započatú hodinu)
15,00 (12,50) €
Nastavenie routeru zákazníka (nevzťahuje sa na router zakúpený od Key IT Solutions, s. r. o.)
6,00 (5,00) €
Zaslanie oznámenia (upomienky) v prípade omeškania platby za Služby
2,40 (2,00) €
Poplatok za obnovenie poskytovania Služby
6,00 (5,00) €
Poplatok za predčasné ukončenie Zmluvy
100,00 €
Zmluvná pokuta za nevrátenie prenajatého Wi-Fi setu
100,00 €

1) Nejedná sa o garantovanú rýchlosť. Skutočná rýchlosť závisí od možností použitej technológie (vzdialenosť od AP, prekážky medzi AP a zákazníkom, a pod.), počtu aktuálne pripojených účastníkov a množstva sťahovaných dát. Uvedená rýchlosť je maximálna.
2) Cena je platná v prípade objednania služby bez záväzku využívať službu po určitú dobu poprípade účtovaná vo vybraných lokalitách, viac informácii získate na tel. č. 053/32 11 299

Cenník a ďalšie dokumenty k stiahnutiu.

Ak chcete ušetriť ešte viac stačí sa nám ozvať!
Poskytneme Vám zľavu vo výške 5% pri polročnej platbe vopred, alebo 10% pri ročnej platbe vopred. Zľavu si môžete aktivovať zaslaním e-mailu na adresu info@villanet.sk, alebo telefonicky na čísle 053/32 11 299.