logo


Email: info@villanet.sk
telefón:
053 32 11 299


Telefonicky nás môžte kontaktovať kedykoľvek na tel. čísle 053 32 11 299
a to priamo počas pracovných dní v čase od 8:00 do 17:00. V ostatnom čase máte možnosť zanechať odkaz na odkazovači, alebo nás kontaktovať elektronicky na adrese info@villanet.sk.


O prípade poruchy niektorého z hlavných uzlov sme informovaní okamžite našim monitorovacím systémom a poruchu sa snažíme vyriešiť v čo najkratšom možnom termíne. V prípade poruchy na strane zákazníka riešime vzniknutú situáciu po nahlásení počas pracovnej doby okamžite, mimo pracovnú dobu buď najbližší pracovný deň alebo okamžite podľa dostupnosti pohotovostného technika.

Kontaktná adresa:
Duklianska 36
052 01 Spišská Nová Ves

Zobraziť väčšiu mapu


mapafoto

Key IT Solutions, s. r. o.
so sídlom Letná 38/32
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 364 84 997
vedená v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
oddiel: Sro, vložka č. 27386/V


Platobný účet pre úhradu faktúr:
č. účtu: 2000688086/8330 (Fio banka, a. s.)
IBAN: SK84 8330 0000 0020 0068 8086
SWIFT: FIOZSKBAXXX


Dosluhujúci platobný účet pre úhradu faktúr:
č. účtu: 513316633/7500 (ČSOB)
IBAN: SK4075000000000513316633
SWIFT: CEKOSKBX

QR

Zobraziť väčšiu mapu